Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - SEPTEMBER - 2006

     
 

Hvordan kan man blive en del af Friskolen?

-når man ikke har børn, eller de ikke længere er under konfirmationsalderen!

Hvorfor har vi en Friskole i Tønning-Træden sogne?

Hvad kræver det at have en Friskole?

Hvis er Friskolen?

Hvem har ansvaret for Friskolen?

Hvor gammel er Friskolen?

Hvornår lukker Friskolen?

Spørgsmålene kunne være mange, hvis man ikke kender til skolen i forvejen eller ikke har boet her i området fra før år 1991! - Vi vil ikke komme med uddybende svar her, det ville være alt for omfattende, men blot fortælle, at skolen er opstået efter en byrådsbeslutning om at nedlægge den kommunale ”Tønning-Træden Skole”. Dette medførte at en aktiv forældrekreds først kæmpede imod byrådsbeslutningen og siden brugte alle kræfter på at få etableret en friskole i lokalområdet. Det gav sammenhold langt ud i sognene, vi havde én, for os, vigtig sag. Skolen er livsnerven i et lille landsbysamfund, sammen med kirken og forsamlingshuset. Vi har brug for noget at være fælles om, og her var en sag, der var værd at kæmpe for.

Friskolen har også i dag en aktiv forældrekreds og bestyrelse og et godt lærerkollegium og en usædvanlig dygtig leder, der alle er med til at sørge for, at vi fortsat har en god Friskole. Men Friskolen har brug for al den opbakning, den kan få, træerne vokser ikke ind i himlen, der er hele tiden nye udfordringer, heldigvis, og her kommer så vores ærinde!

Vi, der nu må konstatere, at vi hører til i den kreds, der ikke længere har børn under konfirmationsalderen og derved ikke længere har den daglige kontakt med Friskolen, vi kunne måske tænke os fortsat at bakke op om Friskolen og støtte den ved også at være der! Så vi tænkte, om vi kunne danne en kreds, der en gang om året kunne mødes på Friskolen iført arbejdstøj og godt humør. Denne tanke luftede vi til Friskolens 15 års jubilæum, som resulterede i tilkendegivelser fra godt 20 forhenværende aktive personer.

Så derfor dette indlæg i ”Lokalnytten”, så alle i lokalsamfundet, der vil være med til at bakke op om Friskolen ved at møde op på skolen en lørdag om året og hjælpe med nogle praktiske arbejdsopgaver, kan melde sig til undertegnede!

Efter aftale med skoleleder Leif Andersen og pedel Åge Hansen vil vi invitere alle voksne , der ikke har kontakt med Friskolen i hverdagen, til at mødes i aulaen

lørdag d. 28.-10-06 kl. 9.30 til en kop kaffe og arbejdsfordeling. Efter et par timers arbejde ca. kl.12.30 vil der være et lettere traktement at slutte dagen af med.

Ud over at hjælpe skolen med nogle praktiske opgaver har vi forhåbentlig alle nydt en god dag i hinandens selskab, fået en god snak og hørt hvordan det går på Friskolen!

Af praktiske årsager vil vi gerne ha' en tilkendegivelse, hvis du/I kommer, så arbejdsopgaver og madplanen er klar ved fremmøde!

 

Ring el. skriv til: Christian og Julie Rasmussen

tlf. 75 75 30 91

adr. Bredvadmøllevej 9, Træden

e-mail 75753091@dlgtele.dk