Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - DECEMBER 2006
 

 

Arbejdslørdag for voksne

En god dag og snak fik vi, der var mødt op på Friskolen til ”arbejdslørdag” d. 28. oktober. Vi var en flok voksne - der ikke har den daglige kontakt med Friskolen - men som gerne vil støtte Friskolen og høre om, hvordan tingene udvikler sig. Vi mødtes til en kop formiddagskaffe. Efter kaffen informerede Leif og Åge om de arbejdsopgaver, der lå og ventede.

    Alle fandt et sted de kunne tage fat. Vi var heldige med vejret, så det meste foregik udendørs. Efter et par timers hyggeligt arbejde, med snak og snusen rundt i den ”ny” børnebolig, børne-haveklasse og på udenomsarealerne, sluttede vi dagen med en portion suppe og lidt fortælling om livets gang på Friskolen ved skoleleder Leif Andersen og bestyrelsesformand Jakob Magnussen, der kiggede indenom. Der var en god atmosfære på skolen og alt åndede fred og idyl, hvilket Leifs orientering også bekræftede. Der var opgaver, udfordringer og udvikling. Hele tiden på vej mod nye mål for at gøre skolen endnu bedre, end den allerede er, og være på forkant med tiden, men heller ikke glemme dens værdier!

    Vi blev enige om at gentage eksperimentet med en arbejdslørdag for ”voksne uden skole- søgende friskolebørn” til næste år. Så går alt efter planen, er alle i denne kategori meget velkomne til at deltage den sidste lørdag i oktober 2007.  - Tak til Åge og Leif fordi I tog imod!

Christian & Julie Rasmussen