Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - JUNI - 2007

     
 

DEBATMØDE !

Frihed, fællesskab og udvikling i lokalområdet

Torsdag d.7. juni på friskolen

Lokalrådet inviterer alle til at komme og diskutere vores fremtid som et lille landsbysamfund i en stor, STOR kommune. Man har i Horsens kommune osse gjort sig tanker om, hvordan man skal takle de mange nye landsbyer, som er kommet med i den nye kommune. I forvejen havde de eksisterende landsbyer i den gamle Horsens kommune etableret et samarbejde med forvaltningen Landsbyrådet, hvor der bliver diskuteret sager af betydning for de enkelte landsbyer.

I Landsbyrådet er man fremkommet med nogle tanker om landsbyerne, og disse tanker er blandt andet oplæg til diskussionen på vort debatmøde.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Oplæg til debat

Landsbyafgrænsning

Kriterier for afgrænsning af små landsbyer - Horsens kommune januar 2007

 

Retningslinier for udbygning af mindre landsbyer

1) Klassificering af de mindre landsbyer.

A)
Særligt bevaringsværdige landsbyer
Her tillades kun meget få ændringer. Nybygninger begrænses betydeligt. Eksempel: Elling
Landsbyerne sikres ved snæver afgrænsning i kommuneplanen. Der fastlægges rammebestemmelser.


B)
Traditionelle Landsbyer med begrænset vækst
I traditionelle landsbyer hvor de beskrevne landsbyværdier og traditioner ønskes opretholdt begrænses boligudbygningen til max. 3-5 boliger pr. 5år.
Undtaget er boliger i nedlagte landbrugsejendomme i henhold til planlovens bestemmelser.
Landsbyernes udbygning sikres / styres ved afgrænsning og zonesags-behandling. Der fastlægges evt. rammebestemmelser.


C)
Landsbyer, hvor en vis udvikling ønskes
Her er tale om landsbyer, hvor en vis udvikling skønnes at kunne forenes med landsbyens traditionelle værdier som ønskes bevaret (jf. ovenfor)
Særlige forhold så som geografi / topografi og andet kan være årsag til nævnte udbygningsmuligheder.
Udbygning fastlægges ved rammeafgrænsning og rammebestemmelser i kommuneplanen.


D)
Landsbyer,hvor der ønskes en betydelig udvikling.
Disse landsbyer udpeges af strategiske, geografiske, topografiske og infrastrukturelle årsager til udviklingslandsbyer.
Her tilstræbes et boligbyggeri der

•  kan medvirke til at fastholde eksisterende serviceforsyning mm.

•  evt. på sigt kan udgøre grundlaget for serviceforbedringer i landsbyen.

Der udarbejdes særlige udbygningsplaner for landsbyen (kommuneplan/tillæg, lokalplan, udbygningsplan etc. ) og landsbyens fremtidige zonestatus fastlægges (landzone / byzone).
Eksempel: Sejet, Nim, Sdr. Vissing.