Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - SEPTEMBER - 2007

     
 

Månedens digt

Denne måneds digt er fra 1917 og er skrevet af Ludvig Holstein , som nok i dag er glemt af de fleste. Han er samtidig med Thøger Larsen og Johannes V. Jensen, og tilhører kredsen af symbolister som debuterede i 1890'erne (Helge Rode, Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg og Johannes Jørgensen).

Blomstervise

Danmarks Sommer gik sin Gang
Blomst til Blomst i Solen sang :
Kys mig blidt! Kys mig tidt!
Bland dit Dtøv med mit.

Gul og rød og blaa og hvid
sang: kom hid! Det er Tid!
Bien fløj i Ring og Sving,
lod som ingenting.

Bien er en flittig Mand,
rejser rundt om Blomsterrand,
læsser Honning i sin Baad,
slynger støt sin Traad.

Kys mig blidt! Kys mig tidt!
Tag mit Støv og giv mig dit!
Blomster sang blandt Græssets Straa
gule, røde, blaa.

Blomster sang paa Biens Vej:
Vrag mig ej! Smag paa mig!
Kys mig blidt og kys mig tidt!
Bland dit Støv med mit!

 

Ludvig Holstein