Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - MARTS - 2007

     
 

Nyt fra friskolen

Ny lov
Slut med nye friskoler. En netop vedtaget lov forhindrer stort set oprettelse af nye friskoler. De frie skoler har haft procentvis større stigning i elevtilgang end folkeskolen, hvorfor man har ønsket at vende denne udvikling med den nyligt vedtagne lov. En bølge af lukninger af mindre folkeskoler venter forude, men her vil der altså næppe opstå friskoler i stedet.

Heldigvis for os var lovgrundlaget anderledes i 1991, men vi mærker også de nye vinde nu. Ministeriet har krævet vedtægtsændringer, således at magten skal flyttes fra generalforsamlingen til bestyrelsen. Derfor har vi måttet udfærdige nye vedtægter, som vi så arbejder efter på generalforsamlingen den 27.marts kl. 19.30.


Aktivt skoleliv
9. marts står skolen på gloende pæle, i det resultatet af en uges dramatisk ændring af skoleskemaet skal vises ved årets skolefest. Temaet bliver den nordiske mytologi.


Ubudne gæster
Vi har for nylig haft indbrud, først i børnehaven og sidst i børneboligen, hvilket hver gang fører til bøvl og ærgrelse. Begge gange blev udbyttet et digitalkamera; så kun lidt udbytte i forhold til ødelagte dørkarme, vinduesrammer osv.

Alle der færdes på og ved skolen bedes spidse ører og øjne i sær i weekender og ferier.


Gamle elever
Og så var det jo en fornøjelse ved Tørring Gymnasiums musical, The Commitments, at se mange af vores gamle elever gøre deres til det flotte resultat.

 

Leif Andersen