Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - SEPTEMBER - 2007

     
 

Nyt fra friskolen

Så er det nye skoleår skudt i gang, og både elever, lærere og forældre mødes igen om livet på Tønning-Træden Friskole. Skolens 0. klasse består af 16 dejlige, lærelystne elever, der er klar til at tage hul på nye udfordringer og være en del af skolens dagligdag.
Det nye skoleår bærer også sine forandringer med sig, da skolen har sagt farvel til dens mangeårige leder Leif Andersen. Inden sommerferien blev der afholdt en afskedsreception, og elever, ansatte, forældre og venner af skolen fik sagt et smukt ”farvel og tak” til Leif for hans store arbejde for friskolen.
For at gøre skolen parat til et nyt skoleår, havde Åge givet gulvene en gang velduftende polish, så lokalerne skinnede og var klar til et nyt års slid. I alt 121 elever er startet på skolen efter sommerferien, så vi fortsætter med samme elevtal.
En ny skoleleder betyder ikke nødvendigvis at alt ændres. Skoleåret vil således byde på de mange velkendte arrangementer, juleafslutning i kirken, skolefest, sommerkoncert osv. Men måske et par nye initiativer vil dukke op undervejs….
Som ny skoleleder på friskolen glæder jeg mig til samarbejdet med de forskellige lokale kræfter, og det er mit håb, at vi sammen kan sætte området omkring Tønning-Træden Friskole grundigt på landkortet.

Thomas Kielsmark