Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - DECEMBER 2006
 

Nyt fra friskolen

Efteråret er tiden, hvor lærerne deltager i et førstehjælpskursus over nogle dage i november. Også årstiden for 4.klasses tre-dagestur til Vingsted Historiske Værksted. Og tiden for forældresamtaler i alle klasser. Og når alt det er slut, inviterer skolens kor på en julemusik-aften, den 13. december, hvor alle er velkomne.

Et lærerskift. Idet Stella Nielsen har fået hjemmearbejdsplads, er Kristian Samuelsen, tidligere Sct. Ib Skole, fremover klasselærer for 7.klasse.

I tiden efter jul indledes arbejdet med årets skolefest, som i år holdes den 9.marts.

 

Leif Andersen