Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - DECEMBER - 2007

     
 

Nyt fra friskolen

Friskolen har haft travlt i perioden op til efterårsferien. Den ene
motions kampagne har afløst den næste, vi har fået trykt trøjer med
skolens navn, emneuge og motionsdag har været afholdt, og Thorkild
Simonsen har været forbi skolen for at fortælle om sit liv. Endelig er
skolens ny hjemmeside kommet på internettet (www.ttf-friskole.dk), så
information omkring skolens dagligdag nu kan læses der.
Skolen, Børnehaven og Børneboligen holdt Åbent Hus onsdag den 31.
oktober med temaet Halloween. Der blev u-hygget, lavet mad og
u-hyggelige aktiviteter. Nu bevæger vi os med hastige skridt frem mod
jul. Fredag den 30. november er der juleklipdag på skolen, og torsdag
den 13. december kl. 19.00 afholdes julekoncert på skolen. Skolen går
på juleferie fredag den 21. december, hvor vi som vanligt ønsker
hinanden glædelig jul i forbindelse med afslutningen i Tønning Kirke.

Thomas Kielsmark