Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - DECEMBER 2006
 

 
 

Nyt fra Tønning-Træden Idrætsforening.

I løbet af sommeren fik Idrætsforeningen et nyt, flot, enkelt logo. Det er tegnet af Tao Design i Tønning og blev første gang præsenteret af bestyrelsen til Sportsfesten, hvor vi gik rundt i røde T-shirts med det nye logo på.

Spaltepladsen her skal derfor også benyttes til at sige tak for de indkomne logo-forslag. Bl.a. havde nogle friskoleelever været vældig kreative og fremsendt en stor kuvert festlige forslag. Tak!

Fodboldsæsonen er sluttet og indendørssæsonen er i gang. Som noget nyt i år har vi desværre måttet aflyse to hold. Ikke pga. trænermangel, men fordi der ikke mødte nok gymnaster op. Det drejer sig om de voksnes gymnastik – motionshold samt et børne –springhold. Der er også plads til et par børn mere til bordtennis om tirsdagen. Det er en ny situation for idrætsforeningen, at aflyse hold. Måske har vi brug for andre sportsgrene, måske er det bare et år med lav tilmelding ??

Også andre steder i idrætslivet er der fuld aktivitet. Den forestående kommunesammenlægning har nemlig også betydning for idrætsforeningerne og efteråret er blevet brugt til møder i bla. Forum Horsens, hvor jeg har deltaget som medlem af Idrætssamvirket i Brædstrup.

Der er sammenlægningsudvalget blevet enige om, at det skal være gratis for idrætsforeningerne i Ny Horsens Kommune, at benytte de kommunale idrætshaller. Beslutningen er konfirmeret i økonomiudvalget. I dag betaler idrætsforeningerne i Gedved og Brædstrup for leje af haller, mens det er gratis i Horsens.

Måske kan TTIF også tilbyde hold i Brædstrup hallen og måske i svømmehallen næste år ?

Sammenlægningsudvalget arbejder også på en harmonisering af medlemstilskuddet, hvor det lander henne ved jeg ikke endnu. Hvad det samlet vil betyde for økonomien i vores lille forening vides endnu ikke.

Med Venlig Hilsen

Jørgen Troelsgaaard
Tønning-Træden Idrætsforening.