Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - SEPTEMBER - 2007

     
 

Kirkens arrangenemter

Sommerkoncert i præstegårdshavenSøndag d. 2. september kl. 15.00 har vi igen i år septemberkoncert i præstegårdshaven i Tønning. I år er det den århusianske Duo Kontrabas som lægger vejen forbi.
Duo Kontrabas består af Mette Thue (guitar/sang) og Kresten Lund Andersen (kontrabas/sang). Med en baggrund i musik og teologi har de siden 2005 spillet, sunget og fortalt i kirker - for børn, unge og ældre.
Mette Thue er cand.mag. i Musikvidenskab og Æstetik & Kultur og Kresten Lund Andersen er teolog - begge uddannede fra Aarhus Universitet.

Anderledes kirkekoncert:
Bassen smælder, guitaren swinger og de to musikere synger solosange og duetter. Duo Kontrabas er et nyt og anderledes indslag i det kirkelige univers. Gennem indlevende fortælling, sang og musik formidler duoen amerikansk bluegrass og roots, så også de der ikke forstår engelsk kan følge med.
Duo Kontrabas spiller bluegrass og roots - amerikansk folkemusik med bl.a. irske rødder. Duoen udmærker sig ved det tætte sammen­spil mellem den energiske guitar og de rytmiske smæld fra bassen samt unikke, tostemmige vokal­arrange­menter.
Bluegrass og roots hører på mange måder hjemme i kirkens rum(eller i præstens have), da disse genrer - ligesom gospel og blues - også har et kristent grundlag. Sangene skildrer menneskers livsvilkår: læng­sel, ensomhed, fællesskab, kærligheden og døden. Alle sangene er personlige fortolkninger af bl.a. The Carter Family, Johnny Cash, Gillian Welch og Alison Krauss. Teksterne er på engelsk, og musikerne fortæller om sangenes indhold og historie.
Koncerten varer ca. en times tid, og der er gratis adgang. Øl og vand kan købes på stedet. Skulle det imod forventning blive regnvejr, afholdes koncerten i Tønning kirke.

Alle er velkomne
Menighedsrådet.

 

Indskrivning af konfirmander

til konfirmation d. 4. maj 2008 i Træden Kirke
kan ske efter gudstjenesten i Tønning Kirke, torsdag d. 6. september 2007 kl. 19.30
Husk at medbringe dåbs- eller navneattest

Mogens Birk

 

Høstgudstjeneste i Tønning og Træden Kirker

Søndag d. 16. september er der høstgudstjeneste i Tønning Kirke kl. 10.30 og i Træden Kirke kl. 19.30. Efter tjenesten i Træden vil der være kirkekaffe i våbenhuset. Desuden vil der efter begge gudstjenester være auktion over de forhåbentlig mange forskellige eksempler på høstens rige gaver. Derfor er det menighedsrådets håb, at så mange som muligt vil deltage og medbringe høstpynt til auktionen. Det være sig fra køkken- og prydhavens overflod eller markens samme. Hele høstofret går til Møldrup Optagelseshjem. I 2006 indbragte høstofret 1355,25 kr., hvilket svarer til 1,40 kr. per indbygger i de to sogne! Vi håber, vi i år kan gøre det lige så godt.

Tønning-Træden Menighedsråd.

 

Minikonfirmander fra Tønning-Træden

Medens løvet falder af træerne, tilbydes de nye friske skud fra Tønning-Træden Friskoles 3. klasse at være dette efterårs nye store minikonfirmander. Undervisningen finder sted hver onsdag fra kl. 12-13.45 i konfirmandstuen i Tønning. Vi starter onsdag d. 19. september og kører på til kirkeårets slutning.

Personalet ved Tønning-Træden kirker

 

Sangaften i Tønning.

- I Danmark er jeg født

Torsdag d. 20. september er der sangaften i Tønning. Denne gang skal vi synge sange, der fortæller Danmarkshistorie. På halvanden time vil vi i sang bevæge os fra Slaget på Reden til Danmarks befrielse i 1945, som digterne har fastholdt det i sang. Sangene bindes sammen af korte historiske facts, så her er muligheden for at få genopfrisket den historiske viden på den hurtige måde eller for bare at få rørt stemmen lidt.

Det hele foregår i konfirmandstuen i Tønning kl. 19.30.
Alle er selvfølgelig også hér velkomne.

Personalet ved Tønning-Træden kirker

 

Foredrag i Tønning om Horsensegnens kirker
v/ Eigil Holm.

Som tidligere nævnt i KIRKEBLADET, er vi kommet med i et nyt stort provsti. Men hvem er det lige, vi deler provsti med?

Torsdag d. 1. november får vi besøg af en af de største kendere af kirkerne i vores område.

Eigil Holm var indtil 1980 lektor ved Gedved Seminarium, men har siden virket som heltidsforfatter og foredragsholder. Han har hele 66 bøger i sit forfatterskab om planter, dyr, biavl, historie og meget andet, men altså også den store “Horsensegnens kirker” fra 2002.
Om sit foredrag fortæller han: ”Horsensegnens kirker er bygget over samme grundmønster, og de er lige så forskellige som mennesker, der også har samme grundmønster. Derfor er alle kirkerne værd at se; de giver forskellige oplevelser. 900 års kirkehistorie og kirkekunst afspejles i Horsensegnens kirker. Jeg vil fortælle om kirkerne på egnen ved hjælp af lysbilleder, f.eks. Horsens Klosterkirkes altertavle, prædikestolen i Vor Frelsers Kirke, Tamdrup kirkes gyldne alter, døbefontene med farver på og kvaderstensbygningerne fra tidlig middelalder. Jeg afslutter foredraget med en fremvisning af Tønning Kirkes indre.”
Foredraget, som er gratis, finder sted i konfirmandstuen i Tønning præstegård og begynder kl. 19.30.

Alle er velkomne.
Menighedsrådet

 

Foredrag ved Thorkild Simonsen

fra søndagsskole til indenrigsministeriet.

Torsdag d. 4. oktober kl. 19.30 får vi besøg af den tidligere indenrigsminister og mangeårige borgermester i Århus, Thorkild Simonsen. Foredraget, som finder sted på Tønning-Træden Friskole , er kommet i stand i samarbejde mellem menighedsråd og Friskole.
I sit foredrag vil Thorkild Simonsen fortælle om sine mange spændende oplevelser inden for dansk politik. Selv siger han: ”Jeg er født d. 7. juli 1926 i et lille sogn nær Løkken. Min far var malermester og min mor passede en lille farvehandel ud over at passe og opdrage 6 børn, hvoraf jeg var den ældste. Indremission betød meget for mine forældre og deres forældre igen, derfor var det helt naturligt for os børn at gå i søndagsskole.
Jeg er uddannet, først maler siden folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium. Lærergerningen sluttede med, at jeg fra 1964-70 var skoleinspektør ved Brobjerg Skolen i Århus. Fra 1970 til 2000 var jeg fuldtidspolitiker – først 12 år som skole- og kulturrådmand, dernæst borgermester i næsten 16 år og til sidst i knap 2½ år indenrigsminister.”
Siden 2000 har Thorkild Simonsen siddet i en del bestyrelser inden for det politiske og holdt en hel del foredrag. I foråret 2005 blev han den nuværende regerings ”opmand” i forbindelse med kommunalreformen. Selvom dåbsattesten afslører, at Thorkild Simonsen har passeret de 80, så kan man vel ikke rigtig kalde ham for en pensionist. For som han selv siger: ”Så er arbejde jo også den bedste måde at holde sig rask på.”
Det er med stor glæde, at det er lykkedes at få Thorkild Simonsen her til vores område, og friskole og menighedsråd ser frem til at byde mange velkommen til dette foredrag, hvor der er gratis adgang.

Tønning-Træden Friskole og menighedsråd.

 

Kirkekoncert i Træden

Torsdag d. 15. november kl. 19.30 kommer sangkvartetten VOKALMIKSTUR til Træden Kirke. Kvartetten består af fire vidt forskellige mennesker fra Brædstrup og omegn. Tina Igens, Inge Bjerg, Frank Bøgh og Kurt Vingborg. Sammen vil de, som navnet antyder, give os et lægende tilskud af viser, sange og salmer til at stå novembermørket imod. Koncerten bliver en musikalsk gennemgang af årets tider og fester, og det hele krydres med fællessalmer, som kirkens organist Marianne Nissen spiller til.

Alle er velkomne, og entreen er gratis.
Menighedsrådet

 

Alle helgens gudstjeneste i Tønning og Træden

Søndag d. 4. november er det Alle helgens dag. Eller rettere det er alle helgens søndag. Alle helgens dag ligger jo 1. november og var i middelalderkirken dagen til minde om alle de helgener og martyrer, der havde lidt døden for Jesu skyld. D. 2. november kaldes Alle sjæles dag, og var(og er) den katolske kirkes mindedag for alle de afdøde troende sjæle. Efter reformationen i Danmark i 1537 blev helgendyrkelsen afskaffet og allehelgensdag blev i stedet den dag, hvor vi i kirken mindes de, som er døde i årets løb. De er vore helgener. Dagen blev henlagt til at fejres 1. søndag i november.
I mange af landets kirker markeres dagen ved at tænde lys for de, som er døde, ligesom deres navne nævnes. Ved gudstjenesterne d. 4. november i Træden kl. 10.30 og i Tønning kl. 19.30 vil vi også tænde lys til minde om de, som er døde eller begravet i vores sogne, samt for de som er begravet andetsteds af undertegnede. Navneoplæsningen og lystændingen vil blive efterfulgt af stilhed under instrumental musik.

Mogens Birk

 

Familiegudstjeneste i Træden Kirke

- søndag d. 25. november kl. 14.00
Denne søndag er årets minikonfirmander og deres familier særligt indbudte, men alle øvrige er mere end velkomne til at deltage i denne gudstjeneste som foregår i børnehøjde, så tag endelig naboen og bedsteforældrene med. Efter gudstjenesten vil der være æbleskiver m.m. i Træden forsamlingshus.

Alle er velkomne.
Menighedsrådet