Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - SEPTEMBER - 2007
     
 
Klostermølle Familie Naturklub - Program 2. halvår 2007
 
 

 

26. august kl 13 - ca. 16.30 : Strandtur på Borre Knop

 Standtur for hele familien alle der har besejlet Horsens Fjord på langs kender den irriterende halvø mellem Glud Håb og Hjarnø, der ligger som en kæmpe spærring og besværliggør turen ud og ind af fjorden Borre Knop! De færreste har været der, men nu får I chancen for et par hyggelige timer på halvøen i selskab med andre børn og voksne fra naturklubben. Programmet retter sig lidt efter vejret på dagen. Er solen fremme, kan man sagtens soppe og bade, men under alle omstændigheder kan man fange rejer og andre smådyr på det lave vand, samle muslingeskaller og sneglehuse på stranden, og kigge på fugle. Desuden vil vi tilberede en gang muslingesuppe på stranden.
Medbring venligst: Tøj efter vejret, sommerfuglenet, tæpper, håndklæder, kaffe, saftevand og kage samt skål og ske for de der ønsker at smage muslingesuppen.

Mødested: Parkeringspladsen ved Brugsen i Glud kl 13.00.

Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Jes på tlf 75752675. I skal på forhånd vide at vi kommer til at gå en lille km langs stranden både ud og hjem. Turen er ikke velegnet til klap- og barnevogne.

 

16. september kl 13 - ca 16.30 : Krabbefangst ved Snaptun

 Her i September er krabberne ved at være store og fede, ikke sådan nogle små skravl, som dem man fanger om foråret. Tag med naturklubben på krabbefangst på Snaptun Havn og deltag i konkurrencen om at fange den største og den mindste krabbe. Havnen og broerne er ret børnevenlige og vi medbringer en håndfuld redningsveste af naturklubbens.
Bliver man træt af at fange krabber, er der både standen og en dejlig legeplads lige i nærheden.
Vi fanger i ca. et par timer lidt afhængig af vejret og slutter af med at nyde kaffe, mm.
De der har lyst kan bagefter køre med op og se udstillingen på Tønballegård naturcenter, hvor der vises træk af livet som fisker på Horsens Fjord i gamle dage. Medbring tøj og proviant til eget forbrug.

Mødested: Snaptun havn, ved læskuret til Endelavefærgen kl 13.00. Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Jes på tlf 75752675.

23. september kl 14 - ca 17 : Svampejagt

Vi skal sammen med naturvejleder Gitte Eriksen ud at fange svampe et sted i nærheden af Klostermølle. Der skulle være gode muligheder for at finde spiselige svampe f.eks. rørhatte. Men vi skal også se på de andre svampe vi finder og snakke om dem.
De spiselige svampe tager vi med tilbage til Klostermølle for at tilberede dem over bål lave en stuvning, som vi kan spise på ristet brød.
Det vil være godt at tage gummistøvler og eventuelt regnbukser på, for skovbunden kan være ret fugtig. Til indsamlingen kan I tage en kurv med, en lille kniv og en lille børste. Tag også gerne jeres egne svampebøger med.

Mødested: P-pladsen ved Klostermølle

 

28. oktober kl 14 - ca 16.30 : Strøm i gudenåen?

 Klostermølle Naturklub tilbyder hermed en guidet tur på kulturperlen - i vores baghave Vestbirk Vandkraft.
Vi vil komme til at høre og se en mængde om:

Historien - Gudenåen - Naturen - Driften

Hvor stor var betydningen af el produktionen dengang og nu?
Der produceres fortsat en ikke ubetydelig mængde strøm på det over 80 år gamle vandkraftværk.
Hvordan klarer naturen denne industri? Hvad er der gjort for at minimere generne for fiskenes passage?
Vi vil få en grundig indføring i værkets historie og virke i dag.
Der vil herudover være rig mulighed for at opleve naturen omkring værket.
Der foregår officielle tællinger og registreringer af ålenes vandring, vi vil her forsøge at blive en del af dette arbejde netop denne eftermiddag, hvor der med stor sandsynlighed vil være aktivitet.
Vel mødt til en dejlig oktober eftermiddag i søhøjlandet.

Lidt praktisk:
•  Læs mere om Vandkraften på hjemmesiden: www.vestbirk-vandkraft.dk ,hvor der er en god præsentation .
•  Medbring venligst: Tøj efter vejret, sommerfugle/fiskenet(ål), tæpper, kaffe, saftevand og kage.
•  Mødested: Vestbirk Vandkraft, Søvejen 60b, 8752 Østbirk der er ingen tilmelding og der er fri adgang.

Spørgsmål vedrørende turen kan rettes til Christian Egemose på 75761612(p),
24887766(a) eller egemose@mail.dk

Klostermølle Naturklub
Web: www.naturklub.dk/klostermoelle

Klostermølle Naturklubs bestyrelse består af:

Jes Sig Andersen (fmd), Gammelstrupvej 22, 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 26 75.
E-mail: gammelstrup@privatdk
Christian Egemose (kasserer), Nørholmvej 6
8740 Brædstrup. Tlf. 75 76 16 12.
E-mail: egemose@mail.dk
John Granberg (PR), Tønningvej 30,
8740 Brædstrup. Tlf. 76 58 06 26.
E-mail: granberg@tdcadsl.dk

Natur & Ungdoms Landskontor
Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg.
Tlf. 35 24 56 00.
Web: www.nogu.dk
E-mail: nogu@nogu.dk