Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - DECEMBER 2006
 

 

Så er det her ! Lokalrådet

Dvs. det har faktisk været her hele tiden, men det har sovet tornerosesøvn i næsten 10 år. Mens prinsessen har ligget og sovet, har Lokalnyttens redaktion passet godt på hende, så hun ikke skulle blive helt væk i søde drømme, og nu har vi vækket hende.

Som det vil være jer bekendt fra tidligere numre af bladet, har der været afholdt en genopvækkende generalforsamling, hvor der på behørig vis blev valgt følgende lokalråd :

Ole Brandt Andersen, 7575 3366, oba@it.dk

John Granberg, 7658 0626, granberg@tdcadsl.dk

Anders Madsen, 7575 2823, anders@stoa.dk

Anne Ussing-Jepsen, 7575 2545, anne-olav@mail.dk

Som suppleanter valgtes :

Jochen Böttger og Julie Rasmussen

Kasserer er Karen Skov Poulsen

Lokalrådets opgaver vil først og fremmest være

•  at være forum for nye og kreative ideer til støtte for lokalsamfundet

•  at varetage forbindelsen til Horsens Landsbyråd med henblik på at realisere og søge midler og hjælp til eventuelle ideer

Vi forestiller os ikke, at vi på nogen måde går ind og overtager arbejdet fra de eksisterende foreninger. Vi stiller os til rådighed som et forum, hvor de enkelte foreninger kan fremlægge ideer og ønsker, og som en kontakt til Landsbyrådet. Hvis en forening har store ønsker, vil det fex. være en mulighed at drøfte disse på et fællesmøde.

Vi foreslår : at referater fra foreningernes møder sendes til Lokalrådet (adresser ovenfor), så vil en eventuel dokumentation altid være lokalrådet i hænde.

Lokalnytten var oprindelig lokalrådets blad. Det bliver det nu igen. Man kan næsten sige, at rollerne byttes om. Hvor Lokalnytten i 10 år passede på lokalrådet, så bliver det nu igen lokalrådet, der skal passe på Lokalnytten.

 

 
   
 
 
 
 

Ny erhvervsstrategi for Horsens kommune

Ole og Anders fra lokalrådet var tirsdag den 31. oktober til en briefing om erhvervsstrategi, som sammenlægningsudvalget havde indkaldt til.

Jan Trøjborg indledte med at fortælle, at Horsens er den kommune i landet med den største opbakning til erhvervslivet (96 %). At trekanten Silkeborg, Skanderborg og Horsens er et markant vækstområde. At Horsens er regionshovedstad med en masse offentlige arbejdspladser. Så der er al mulig grund til at overveje, hvordan man bevarer den fremgang i årene fremover.

Herefter blev podiet overtaget af Jørgen Rosted, direktør i Fora, som er en forskningsenhed under Erhvervs og Byggestyrelsen, de har lavet en undersøgelse af mulighederne for området.

Jørgen Rosted siger at man må tænke en ny strategi i det samfund, der venter. At Horsensborgerne tjener 6000 mindre om året end landsgennemsnittet. Det skyldes, at der ikke er så mange højtuddannede medarbejdere i området. Der skal tiltrækkes flere medarbejdere med høje kompetancer for at sikre væksten i virksomhederne. Det betyder, at der skal tilbydes et milljø, som tiltrækker den type medarbejdere:

Jørgen Rosted opfordrer bla til:

 • Vidensdeling (området ligger i bund). Virksomhederne skal organiseres, så der opstår et kreativt felt
 • Et vækstfelt for iværksættere (de radikale innnovationer opstår her) af globalt fødte virksomheder
 • Kreative medarbejdere ansættes
 • Udvikling og produktion af højteknologiske fødevarer- problemet er supermarkedskædernes monopol på området
 • Beboelsesområder hvor vidensmedarbejdere fra hele verden kan bo med deres familie mens de er her
 • World of Crime i det gamle fængsel
 • Lade noget af det gamle møg på havnen stå, og tilbyde det gratis til kunstnere fra hele verden
 • 10 visioner for området ingen havde troet på

Hvad tænker man så oven på den svada? Der var ingen, der sagde noget om landsbyer og landområder. Man går ned og får lidt fingermad og et glas og giver Jan Trøjborg et par billetter til The Islanders i Træden. Han var glad for dem, men kunne desværre ikke.

Ja og så tænker man jo lidt:

 • Hvad har vi af rekreative udviklingsmuligheder?
 • Kan vi lave et attraktivt boligområde for vidensmedarbejdere her, og har vi lyst til udenlandske gæster?
 • Kunne vi udvikle et videnscenter for landbrug, ny produktion på landet, miljøteknologi, som peger frem mod de udfordringer, der er og kommer af miljømæssig karakter, og hvor der bliver brug for ny viden om miljøvenlig fremstilling?
 • Bud på nye fællesskaber i den verden, der står og venter lige om hjørnet. Hvordan skal landområderne se ud om 30 år?
 • Inspiration til hvordan landområder og byer kan spille sammen til gensidig inspiration og vækst

Skulle vi komme med 7-8 visioner for fremtiden, som ingen tror på?

Send en mail eller giv et ring hvis du vil være med. Anders Madsen