Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - DECEMBER - 2007

     
 

Nyt fra lokalrådet : Generalforsamling

Lokalrådet holdt generalforsamling d.3. oktober. Før selve generalforsamlingen havde vi besøg af 2 repræsentanter fra Horsens Kommunes landdistriktsudvalg, Benny Kaas og Bjarne Gregersen. Benny Kaas vil mange kende, da han i mange år har siddet i teknisk forvaltning i den gamle Brædstrup Kommune. Nu er han imidlertid overflyttet til den nye store kommune, hvor han altså arbejder med landdistriktudvikling.

Benny Kaas ridsede den historiske udvikling op for vores område, og Bjarne Gregersen talte om, hvordan Horsens Kommune forsøger at få et samarbejde i gang med de enkelte lokalområder med henblik på at fastlægge en endelig kommuneplan for hele den store, nye kommune. Det er vigtigt at vi som beboere i et landområde kommer i gang med at diskutere, hvordan vi ønsker, at vores område kan udvikles under de nye forhold. Bjarne Gregersen understregede, at vi faktisk har gode muligheder for selv at være med til at forme udviklingen i vores område. Hvis vi i enighed kan komme med nogle gennemarbejdede og velargumenterede planer til kommunen om, hvad vi ønsker, så skulle der være gode muligheder for, at vores ønsker bliver hørt og taget med ind i den endelige kommuneplan. Samtidig understregede han, at det er vigtigt at vi værner om de værdier og kvaliteter, som er specielle for netop vores sted.

Med hensyn til udvikling af et landsbyområde fremhævede Bjarne G. at

  • En landsby skal blive ved med at være en landsby. Den skal ikke være en by
  • By- og landzoneloven gælder stadig
  • En for kraftig vækst kan ødelægge en landsby og skabe skel
  • Erhverv og institutioner i en landsby kan være problematisk

Hvis vi opfatter skolen som vores lokale centrum for vores fire landsbyer, skal vi beskrive og forklare, hvordan vi ønsker dette centrum udbygget

Efter kaffepause og diskussionsrunde tog vores gæster hjem, og vi afholdt generalforsamlingen. Et detaljeret referat af generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden www.toenning-traeden.dk .

Oplægget fra kommunens folk blev livligt diskuteret og mundede ud i, at lokalrådet skal nedsætte en gruppe mennesker fra området, med interesse for at arbejde med tanker om en nænsom udvikling af området. Alle som er interesserede i at være med til dette arbejde kan henvende sig til lokalrådet. Målet med arbejdet er at udarbejde et forslag for vores område, som kan forelægges kommunen.

Alle lokalrådets medlemmer blev genvalgt, og er altså fortsat :

John Granberg, ( granberg@tdcadsl.kd , tlf. 7658 0626)
Ole Brandt Andersen ( oba@it.dk , tlf. 75753366)
Anders Madsen ( anders@stoa.dk , tlf. 7575 2823
Anne Ussing-Jepsen (anne-olav@mail.dk)

Suppleanter :
Julie Rasmussen ( 75753091@dlgtele.dk )
Jochen Böttger ( jochen.boettger@mail.dk )

Kasserer og revisor :
Karen Poulsen
Inger Rahbek