Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - MARTS - 2007
 

Mere liv på landet

 
     
 

I løbet af 2007 vil der blive taget en række initiativer i landområderne. Mere liv på landet siger både EU og regeringen, og der skulle være penge at søge til udvikling.
Vi har i vinterens løb studeret de gamle ideer for området og har føjet et par nye til og regner med, at der er mange i området, som går rundt med ønsker og planer.
Horsens Kommune kommer i løbet af sommeren med et oplæg til landsbyafgrænsning, som handler om udbygningen af landsbyerne i kommunen. I Landsbyrådet for Horsens Kommune har vi set udkastet til planerne, og for at vi kan påvirke udviklingen må vi have gang i debatten:
Anne Ussing og Anders Madsen fra lokalrådet skal deltage i et scenarieværksted om den lærende region, som er et værktøj til projektudvikling, på Hjarnø den 16-17 marts. Vi håber at få inspiration til, hvordan vi får skabt en god debat i vort område.
Her er nogle af de ideer der er kommet frem indtil nu. Der er ikke taget stilling til om de er bæredygtige, da vi mener at vi må have et tidsrum, hvor alle frit kan melde ind, og så senere tage stilling til, hvad der kan og skal omsættes til realiteter:

 • Steder hvor man kan sidde og nyde landsbyen og området:
  • I Træden ved kirken, i Tønning omkring forsamlingshuset og dammen, bænke op i skoven ved Gammelstup, osv. Altså steder hvor man kan sidde og spise og drikke eller bare tænke lidt over livet.
  • ???
 • Et landsbycenter:
  • Et samlingssted for landbrug, erhverv og private, hvor der søges midler til at udvikle fx bløde arbejdspladser, afprøvning af miljø og energiteknologi.
  • Her kunne være værksteder man kunne leje sig ind i, virksomheder indenfor miljø og energiteknologi og vidensudvikling, mulighed for kontorfællesskab, cafe, stalde til hestehold, delebiler osv.
  • Ollekolle.
  • Boliger, som stilles til rådighed for udstationerede vidensmedarbejdere som ønsker at bo i et rekreativt område.
  • ???
 • Sundt land
  • Sammenhængende cykelstisystem, som hænger sammen med busser, teletaxi og delebiler.
  • Rekreative tilbud til turister, oplevelser for sjæl og krop.
  • Aktive co2 handlinger i lokalmiljøet.
  • ??


Vi håber at disse appetitvækkere vil inspirere andre til at tænke og komme med bud for vort område som gerne må række 20 år frem i tiden.

På lokalrådets vegne / Anders Madsen


For mere info om hvad der sker på landsplan klik ind på:

www.lal.dk Landsforeningen af Landsbyer
www.landdistrikterne.dk Landdistrikternes fællesråd
www.losnet.dk Landsforeningen af Økosamfund
www.familieogsamfund.dk Familie og Samfund
www.kystlandogfjord.dk Kyst, land og fjord