Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - MARTS - 2007
     
 
Klostermølle Familie Naturklub - Program Foråret 2007
 
 

 

Mandag d. 19. marts kl. 19.30
Sort sol - trækfuglenes rejse

Peter Lange fra Dansk Ornitologisk Forening fortæller om fugletrækkets gåder. I gamle dage troede man om svalerne, at de sov på bunden af søerne, når de om efteråret forsvandt fra landet - men i dag ved vi bedre, og den virkelige forklaring er endnu mere fantastisk!
Med udgangspunkt i lokale eksempler fortælles der om fuglenes træk og navigation, f.eks. gøgen, der trækker til Sydafrika helt alene - om natten! Hvordan finder den vej?
Som en del af foredraget vises filmen "sort sol", om naturfænomenet i marsken, hvor tusindvis af stære samles under trækket. Arr. finder sted i forbindelse med en maleriudstilling fra marskområdet i Sønderjylland af Lars Bollerslev. I samarbejde med Brædstrup Bibliotek.

Mødested: Brædstrup BibliotekOnsdag d. 21. marts kl 19.30 - ca. 21
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning, herunder redegørel se om det forløbne års aktiviteter.
3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4 Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår.
5 Indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse.
7 Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal være myndig, (Fyldt 18 år) og må ikke sidde i foreningens bestyrelse.
8 Eventuelt (hvor intet kan bringes til afstemning)

Efter generalforsamlingen mødes kanoteamet for præsentation og diskussion af vilkår for benyttelse af kanoer.

Mødested: Idrætsmødelokalet på Tønning- Træden Friskole. (Indgang fra nordgavl)

 

22. april kl. 14 - ca. 16.30
Fangst af vanddyr og insekter

Sammen med naturvejleder Bettina Mikkelsen skal vi se hvad der skjuler sig af insekter, larver, pupper og småfisk i Gudenåen og tilgrænsende grøfter og vandpytter. Vi tager akvarier, net og lupper og bestemmelsesnøgler med net til åen og hygger et par timer sammen. Medbring skiftetøj til ungerne, kaffe og saftevand, og gerne et tæppe eller underlag at sidde på.
Turen er også velegnet for mindre børn. Tilmelding ikke nødvendig.

Mødested: Klostermølle.

  
Søndag den 29. april
Fugledag på Klostermølle

Ringmærkning af fugle kl. 8 - 12

Traditionen tro, skal vi fange og ringmærke fugle i omkring Klostermølle når fugletrækket kulminerer i slutningen af april. De foregående år har vi blandt andet haft træløber og halemejser i nettet, foruden naturligvis alle de mere almindelige fugle. Mød op og få en speciel oplevelse ved at opleve fuglene helt tæt på. Arrangementet gennemføres af erfarne ringmærkere fra zoologisk museum. Tilmelding ikke nødvendig.

Fugletur kl 14 - ca. 16.30

Ornitolog Jens Kirkeby vil guide os på en tur langs kanalen og Gudenå forbi Højlund hen til Femvejen. På denne del af turen har vi mulighed for at se isfugl, bjergvipstjert og fugle der holder til i løvskoven. Efter Femvejen går vi ind i nåleskov og ser på fuglene der. Turen går videre øverst på skrænten mod øst med hedeområde. Her ser vi sikkert hedelærker. Resten af vejen går vi langs Klosterkær ad cykelstien tilbage til Klostermølle, hvor vi samles og nyder vores medbragte kaffe. Husk kikkert og godt fodtøj.

Mødested: P-pladsen ved Klostermølle.


3. juni 2007 fra kl 08.00
Gå en tur på havbunden!

Vi kører i egne biler fra p-pladsen ved biblioteket i Brædstrup til Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe.
Her skal vi, når vi ankommer kl. 10.00, følges rundt af en naturvejleder både i Vadehavscentret, og med Mandø Bussen til Mandø, hvor vi skal på en guidet tur med vore egne skovle og net på havbunden.
I Vadehavscentret skal vi bl.a. se det nye stormflodsshow(film), samt naturligvis kultur- og naturudstillingen.
Husk at medbringe madpakke til frokosten, som indtages i det fri/i ly og kaffe til både formiddag og eftermiddag, således at de basale behov er dækket.
Vejret ved Vestkysten kan hurtigt skifte og dette skal der tages højde for når garderoben skal vælges husk bl.a. gummistøvler når der skal gåes på havbunden.

Klostermølle Naturklub betaler for naturvejleder ifm. rundvisningen af medlemmer. Egenbetaling for Vadehavscentret og Mandø bussen er kr. 100 for voksne og kr. 50 for børn.

Tilmelding skal ske til Christian Egemose egemose@mail.dk , 75761612(p) eller 24887766(a).
Evt. spørgsmål kan også rettes hertil.

Der kan være ledige pladser i tilmeldte biler således at deltagere med transportbehov ikke skal holde sig tilbage.

Tilmelding senest den 25. maj 2007.

En meget familievenlig tur for alle aldre. Se mere på: www.vadehavscentret.dk