Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - MARTS - 2007

     
 

Redaktionen

Vintermånederne slæber sig tungt hen over os, og Lokalnyttens redaktion har været optaget af andre gøremål. Derfor kommer bladet lidt forsinket denne gang. Vi håber I bærer over med os (det bliver I næsten nødt til). Lokalrådet har deltaget i et par møder med Landsbyrådet, hvor man diskuterer muligheder for udvikling af landdistrikterne. Regeringen har osse for nylig stillet en pulje på 50 mill. kroner til rådighed til udviklingsprojekter i netop landdistrikterne.

Foråret er jo som sædvanlig generalforsamlingernes tid, lokaldemokratiet udfolder sig og blomstrer, man påtager sig opgaver i diverse bestyrelser og foreninger, og det er godt. Lige nu glæder vi os til at foråret bliver grønt og gult og til at stille vinterstøvlerne tilbage i skabet. Selvom vi ikke rigtig har frosset sådan for alvor i denne vinter.

Vi henleder igen opmærksomheden på vores lokale hjemmeside www.toenning-traeden.dk som er blevet vældig flot. Det er John Granberg, der nurser siden og sørger for at den tager sig godt ud. Hvis I har noget til siden, skal I sende det til ham, så tager han sig af det der skal gøres.

lm og uj