Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - JUNI - 2007

     
 

Redaktionen

Så er vi midt i den travleste årstid. Markerne kræver deres. Men måske er det allerede overstået, så bønderne kan folde hænderne over maven og vente på høst. Det første slæt er taget, og får vi nu bare god regn inden varmen kommer igen, ja så kan vi glæde os bekymringsløst. Vi der bor herude er indskrevet i årstiderne, selvom ikke mange af os har vores udkomme ved landbruget. Det er alligevel det, der sætter rammen om vores liv. Det er tydeligt herude, og vi håber med landmændene at året gir god avl.

Friskolen forbereder sig på skolebytte, vi andre skolefolk ser eksamen nærme sig, hummer os under den gammelkendte murren i kroppen, eksamensnervøsitet, osse en gammel kending. Jo, det gentager sig.

På dette tidspunkt plejer Lokalnyttens redaktion at indkalde til formandsmøde. Det vil ikke ske i år, da Lokalnytten i og med Lokalrådets oprettelse har indtaget en mere ydmyg plads. Lokalnytten er igen, som den oprindeligt var, Lokalrådets blad. På Lokalrådets generalforsamling i september vil der så blive aflagt beretning om bladet.

Og imens holder Lokalrådet møder og forbereder et stormøde, som I kan læse mere om inde i bladet.

lm og uj