Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - SEPTEMBER - 2006

     
 

Redaktionen

Redaktionen har været ramt af sommervarmen og har holdt ferie. Nu er det ved at være høst, det dufter af korn og tørt græs, leerne hvæsses, - nåh øh det er vist en gammel udtjent forestilling, mejetærskeren breder sig på landevejene, bredmavet og med langsom selvbevidsthed, mens vi andre utålmodigt trækker ud for at se om vi kan komme forbi. Man kunne for eksempel nyde det pæne landskab i stedet.

Det er tid til sportsfest, som nok er overstået når dette nummer er i postkasserne, Træden marked og høstfester. Begivenhederne gentager sig, som de skal.

Dette nummer af Lokalnytten er osse det nummer, hvor vi beder om frivillige bidrag til trykningen af bladet. I får et girokort med, som I kan benytte til en lille skærv til bladet. Som I ved fra tidligere år, er det lige knap at annoncerne kan dække vores trykkeomkostninger, så derfor vil vi være meget taknemmelige for bidrag til at vi kan udkomme de 4 gange om året.

I referatet fra vores udvidede formandsmøde (se sidste nummer) blev der opfordret til, at nogen tog initiativ til at kontakte kommunen med henblik på at få en landsbyudvikling i gang ved at etablere udstykninger til nye byggegrunde. Jakob Magnussen, Michael Jensen, Lisbeth Mulvad og Anne Ussing-Jepsen sendte et brev til kommunen med anmodning om dette. Kommunen svarede imidlertid, at der ikke var planer om ændring af by- og landzonestrukturen før den næste ændring af kommuneplanen. Altså et afslag. Det kommer så, pr. 1.1.2007, ind under Ny Horsens storkommune. Det fører så frem til, at mødet d. 20. september , hvor vi håber på at genopvække lokalrådet, bliver endnu mere vigtigt. Som man vil kunne læse inde i bladet varmer vi med dette nummer op til dette, så det kommende kvartal bliver ret vigtigt for vores lokalsamfund. Vi håber meget, at der vil være interesse for sagen.

lm og uj