Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - SEPTEMBER - 2007

     
 

Redaktionen

Lokalnyttens redaktion har været sommerferieramt, og har derfor ikke fået trukket og skubbet folk til vores faste rubrikker. Til gengæld har lokalrådet travlt med diverse møder, dels med hinanden, dels med landsbyrådet. Vi fortæller mere om det på lokalrådets generalforsamling i september.

Girokortene

Lokalnyttens økonomi viser en nedadgående kurve, så på dette sted beder vi om, at I yder et frivilligt bidrag til trykningen af vores lille serviceorgan. Lokalnytten står til alles rådighed, vore institutioner og foreninger har her mulighed for at holde lokalsamfundet orienteret om hverdagens begivenheder og om diverse arrangementer. I skal blot huske vores deadlines. Som I ved, går der en måneds tid fra deadline til bladet er ude. I den måned arbejder redaktionen hårdt på at få bladet gjort klar. Og så er det altså, at vi har brug for de frivillige bidrag til trykningen .

Vi beder jer om at sende et beløb på det vedlagte girokort eller indsætte et beløb på vores bankkonto reg.nr. 6128 konto nr. 0000974889, og siger på forhånd tak for jeres støtte. Uden den ville vores travle annoncesamler, Jørgen Buch, skulle ud på endnu længere traveture.

lm og uj