Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - DECEMBER 2006
 

Redaktionen

Julen nærmer sig. Jeg har købt de første pebernødder i brugsen, og de smager af alle de gode forventninger om mørke og levende lys. Uhmmm!

Som I ved har det forgangne kvartal været præget af en række tiltag i forbindelse med genoprettelsen af lokalrådet. Inde i bladet kan I læse en nærmere redegørelse for dette. Lokalnytten har hermed genindtaget sin rolle som lokalrådets blad, og vi vil bestræbe os på at fortælle, hvad der sker i forbindelse med arbejdet.

Vi takker for de frivillige bidrag. Som I ved er bladet meget afhængig af jeres støtte, og det bliver jo ikke mindre fremover, nu hvor lokalrådet skal i arbejde. Vi ved at enkelte ikke fik et girokort med sidste nummer. Det kommer med her.

Vi vil benytte lejligheden til at henlede alles opmærksomhed på vores hjemmeside www.toenning-traeden.dk . Måske har nogen af jer set biler køre rundt med denne netadresse i bagruden eller på siden af bilen. Det er for at henlede jeres opmærksomhed på siden. I der har adgang til nettet, vil her kunne holde jer a jour med, hvad der sker i lokalområdet. Vi har et par energiske mennesker med forstand på de dele, som vil tage sig af at lægge hvad man har lyst til at skrive ind på siden. Hvis man har billeder er de osse velkomne på hjemmesiden i Fotoalbum , og i Markedsplads kan man oprette en køb-salg-bytte-central, og i øvrigt lægge ting af almen interesse.

Vi ønsker vores læsere god fornøjelse med hjemmesiden.

Og vi ønsker alle en god og fornøjelig jul.

lm og uj