Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - DECEMBER - 2007

     
 

Redaktionen

Vi har været til marked og høstfest og generalforsamlinger, og efteråret er travlt optaget af opgaver og gøremål. Som det jo er.

Først vil vi sige tak for de penge, som er blevet sendt til Lokalnytten. Det hjælper med til at klare vores udgifter til trykningen. Vi er meget glade for jeres hjælp og støtte. Tak.

Lokalrådet har afholdt generalforsamling med besøg fra Horsens Kommune, det kan I læse mere om inde i bladet.

Og så vil vi rette en STOR TAK til Svend Jørgensen fra Troelstrup, som siden det første lokalråds dage tilbage i 1989 har deltaget i det lokale arbejde, dels som lokalrådsmedlem, dels som postmand for Lokalnytten. I næsten 20 år har Svend båret Lokalnytten ud til 87 husstande i Troelstrup. Et kæmpearbejde. Så stort at en hel familie på 5 personer overtager ruten. Familien Magnussen træder til som de nye bladbærere. Foreløbig tak for det til familien.

Med dette nummer vil redaktionen ønske alle beboere en glædelig jul og et godt og aktivt nytår

lm og uj