Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - DECEMBER 2007
 

Tønning Forsamlingshus

Den 25. april i år blev der indkaldt til generalforsamling i Tønning Forsamlingshus for at samle en bestyrelse, der ville arbejde for genåbningen af huset og stå for den nødvendige renovering. 7 bestyrelsesmedlemmer blev valgt og de havde en intention om at kunne genåbne med julebanko i december. Desværre viste det sig, at der var en gæld på ca. 80.000 kr. Hvis Sparekassen Brædstrup skulle forhøje den eksisterende kassekredit, forlangte de bevis for at der var en rimelig opbakning til videreførelsen af forsamlingshuset blandt beboerne i Tønning sogn. Vi besluttede at invitere alle de interesserede til borgermøde i forsamlingshuset den 22. september. Men der var kun 22 husstande af 147 repræsenteret. Altså var der ikke grundlag for at fortsætte arbejdet og Tønning Forsamlingshus blev vedtaget nedlagt den 12. november 2007. Herefter bliver forsamlingshuset sat til salg ved en udbudsrunde i december måned. Læs mere på www.toenning-traeden.dk

John Granberg, bestyrelsesmedlem