Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 15 - SEPTEMBER - 2006

     
 

Information fra Træden Gammelstrup vandværk

Træden Gammelstrup vandværk i/s er et interasantskab, der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumper fra 2 boringer, der er placeret på vandværkgrunde. Begge boringerne kan give så meget vand, at de, kan dække vandværkets behov.

På vandværket bliver vandet først beluftet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet

Bakterieproblem

Der har ikke været problemer i 2005

Vandanalyser

Der er udtaget prøver til vandanalyser fra såvel vandværk som ledningsnet flere gange i løbet af året. hvor indholdet af alle de analyserede stoffer, har været under den tilladte grænseværdi. De væsentligste analyseresultater fra de seneste analyse fremgår af tabellen på næste side.

Vandets hårdhed

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 14 ° dH.

Kommentar fra Miljø Center Horsens

Træden–Gammelstrup Vandværk

Formand

Knud M. Thyregod Madsen, Rævehøjvej 3, Træden, 8700 Horsens, tlf. 7575 2826

Udvalgte analyse-resultater for 2005 udtaget på vandværket. Prøver hvor datoen er mærket med *, er dog udtaget på ledningsnettet:

Parametre

Kemisk

betegnelse

Enhed

Dato

Indhold

i vandet

Højst tilladelige indhold

Hårdhed

 

dH

13. okt 2004

12,5

5 – 30

Jern

Fe

mg/l

17. maj*

17. nov.

0,014

< 0,01

0,2

0,1

Mangan

Mn

mg/l

17. nov.

< 0,005

0,02

Kim ved 22 ºC

 

antal pr. ml

17. maj*

17. nov.

< 1

< 1

200

50

Coli-bakterier

 

antal pr. 100 ml

17. maj*

17. nov.

< 1

< 1

< 1

< 1

Nitrat

NO 3

mg/l

17. nov.

< 0,5

50

Nikkel

Ni

myg/l

13. okt 2004

4,1

20

MiljøCenter Horsens bemærkninger: Vandkvaliteten har i år 2005 overholdt gældende kvalitetskrav. Bemærk at to af parametrene er målt i 2004 og ikke i 2005.