Lokalnytten

Troelstrup - Gammelstrup - Tønning -Træden

ÅRGANG 16 - JUNI - 2007

     
 

Kommer der en vuggestue i Tønning-Træden?

Nej, desværre ikke i denne omgang. En arbejdsgruppe bestående af forældre og bestyrelsesmedlemmer ved Friskolen har undersøgt mulighederne for at oprette en pasningsordning for 0-3 årige børn. Flere henvendelser har vist, at der er et sådant behov. I givet fald ville der være tale om en privat pasningsordning med egen bestyrelse, da det i Friskolelovens regi ikke er muligt at passe de mindste.

Problemerne er at:

•  Der er ikke børn nok til at sikre en fornuftig normering. Det er nødvendigt med 10-12 børn, for at stedet vil kunne få en ansvarlig økonomi.

•  Efter kommunalreformen er der generel stor usikkerhed om hvad kommunen kan, må og vil, når det gælder børnepasningsområdet. Andre steder i landet er lignende tiltag fra forældre blevet opgivet pga. mangel på tilskud og opbakning fra kommunerne.

Men sagen er ikke opgivet. Vi håber, at det om et års tid er kommet nye politiske tiltag, der vil gøre det nemmere og mere realistisk at starte en småbørnspasning.

Og at der vil være flere småbørn i vores område!

Vi hører meget gerne fra interesserede forældre.

På udvalgets vegne

Mette Felbo